Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.
Radiospotter

TANNIMPLANTAT ERSTATTER TANNROT

Metoden innebærer at man erstatter manglende tannrot med en titanskrue som etter hvert gror fast og blir en del av beinvevet i kjeven. Deretter bygger man en ny tann på den ”nye” roten. Slik løser man problemet med manglende røtter, i stedet for å bruke andre tenner som forankringspunkt for ny tann.