Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.
Radiospotter

HVEM GJØR HVA NÅR TENNER SKAL ERSTATTES

  • Det er en tanntekniker som lager tannerstatninger, som kroner, broer og proteser. Andre oppgaver er skallfasetter, bittskinner, snorkeskinner, tannbeskyttere og overkonstruksjoner til implantater (titanskruer) som plasseres av kjevekirurger.

  • Det er tannlegen som har det medisinske ansvaret. Tannlegen behandler tenner og sykdommer i tannkjøttet, i tillegg til resten av munnen. Når tannerstatninger skal lages, gjør tannlegen nødvendige forberedelser i munnen, som f.eks. å slipe til aktuell tann/tenner og så ta avtrykk.

  • Avtrykket blir sendt til en tanntekniker her i landet eller, som oftest, til utlandet.

  • Hos IDENTIS er dette kompetansesamarbeidet mellom tannlege og tanntekniker utviklet veldig tett og logisk i forhold til hva som er vanlig.

  • Hos IDENTIS møter du tannteknikeren sammen med tannlegen fra start og under hele behandlingsprosessen. Det er unikt og betyr mye for et godt resultat.