Unable to embed Rapid1Pixelout audio player. Please double check that:  1)You have the latest version of Adobe Flash Player.  2)This web page does not have any fatal Javascript errors.  3)The audio-player.js file of Rapid1Pixelout has been included.
Radiospotter

ROTFYLLING

Rotfylling (endodonti) er metode som innebærer at betent vev i tannroten tas vekk og erstattes vanligvis med små spesialkonstruerte guttaperkastifter Det kan f.eks. være et hull i en tann som har kommet seg inn til nerven og infisert den. En del tenner med dype hull og store fyllinger kan etterhvert få redusert blodomløp i nerven. De er derfor mer utsatt for betennelser og infeksjoner som kan medføre tannsmerter.

Dette gjelder også tenner som er beslipt og påsatt krone